разбиране

разбиране
същ. - схващане, мнение, убеждение, мироглед, концепция, гледище, твърдение, теза, възглед, идеология
същ. - представа, поглед
същ. - вникване, чувство
същ. - възприемане, усещане, долавяне
същ. - идея, мисъл
същ. - различаване, разпознаване, проницателност, прозорливост, проникновение
същ. - понятие
същ. - проумяване, схватливост
същ. - тълкуване, обяснение, интерпретация

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • труден за разбиране — словосъч. неразбираем, неясен, отвлечен …   Български синонимен речник

  • Hans-Joachim Schlegel — (* 26. Januar 1942 in Leipzig) ist ein auf Ost und Mitteleuropa spezialisierter deutscher Filmhistoriker, kritiker und publizist sowie Übersetzer aus dem Russischen, Slowakischen, Tschechischen, Polnischen, Ukrainischen und Bulgarischen (u. a.… …   Deutsch Wikipedia

  • благоусмотрение — същ. усмотрение, разбиране, преценка, мнение, убеждение същ. благоволение, приумица, хрумване …   Български синонимен речник

  • верую — същ. вяра, вярване, религия, изповедание същ. разбиране, мироглед …   Български синонимен речник

  • вникване — същ. проницателност, проникновение, прозрение същ. разбиране, чувство същ. различаване, разпознаване, прозорливост …   Български синонимен речник

  • възглед — същ. схващане, разбиране, мнение, убеждение, поглед, точка, зрение същ. мироглед, мировозрение, светосхващане, светоглед същ. гледище …   Български синонимен речник

  • възприемане — същ. усещане, разбиране, схващане, долавяне …   Български синонимен речник

  • възприятие — същ. представа, усещане, концепция, схващане, разбиране …   Български синонимен речник

  • гледище — същ. възглед, схващане, разбиране, становище, твърдение, теза същ. гледна точка, аспект същ. мнение …   Български синонимен речник

  • долавяне — същ. възприемане, усещане, разбиране, схващане …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”